ಹೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ದ್-ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರುದ್ದ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿನ್ ಬುದ್ವಾರಾ, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಸ್. ಎಸ್. ಕೆ. ಎಮ್ ಆಸ್ಫತ್ರೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ "ಹೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ದ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ನವ್ವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಶಾಸಕ್ ಶ್ರೀ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊನ್, ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ನವ್ವೊ (9) ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೀಡಿಯೊ ನ್ಯೂಸ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಕ್ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

Photogallery: ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ಲಿಂ ನವಿಂ ತಲ್ಕಾಂ ನ್ಯಾನೊ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಜಾಯ್ ? | ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಖಂಚೆಂ ಬರೆಂ? | ಫೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ಆಮಿ ರಾಂದಾಪ್ ಶಿಂದಾಪ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ | ಫಿಯೆಟ್ ಮಿಯೋ | ಚೆರ್ಕೊ ದೂದ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ...
Konkani News Automobile
 
 
Bangalore Live News
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಹೃತಿಕಾಚೆಂ ನವೆಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್?

ಕತ್ರೀನಾ ಹೃತಿಕಾಕ್ ಬರೆ ಬರೆ ಬೂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಕಂಯ್. ತಾಂತುನ್ ಕತ್ರೀನಾ ಲ್ಹಾಲಾನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಯೀ ಖಬರ್ ಆಸಾ.


ಬಾಪ್ ರೇ... ಸೊನಾಲ್ ಚೌಹಾನಾಕ್ 30 ಕೀಸ್

ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್ ನವೊ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಆಯ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಖಬರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿತಿನ್ ಮುಕೇಶಾನ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಸೊನಾಲ್ ಚೌಹಾನಾಚೆರ್ ಕೀಸಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ ಕಂಯ್.


ಸಲ್ಮಾನಾಚೆಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಚೆಡುಂ ಕೋಣ್?

ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಳಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಕಂಯ್, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನಾಲಾಗಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾ ಖಾತಿರ್ ಒಡಿಶನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಂಯ್!

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕಶಿ?

ಅಮಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಖುಶ್ ಆಸಾಯ್? ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾ? ತುಜ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚೊ ಲೋಕ್ ಖುಶ್ ಆಸಾ? ತುಕಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಉರವ್ಣಿ ಆಸಾಗೀ? ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ತರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಅಮಾಲ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಬದ್ಧ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.

  • Advertise
  • Privacy Policy
  • About
  • Terms
  • Webmasters