ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಎಜೆಂಟ್ ಖೈದ್!

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ‘ಸಾಂಬಾ’ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗುಪ್ತಾಚಾರ್ ಎಜೆಂಟಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ ತರ್ಫೆನ್ ತೊ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಿಮ್ ಆನಿಂ ನಕ್ಷಾ (ಮ್ಯಾಪ್) ತಾಬೆಂತ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಹೊಂಗ್ ಕೊಂಗಾಂತ್ ‘ಹೈಮಾ’ ತೂಫಾನ್

ಫಿಲಿಫೈನ್ ಪ್ರಜೆಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಹಾಲವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ‘ಹೈಮಾ’ ತೂಫಾನ್, ಹೊಂಗ್ ಕೊಂಗಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಶಹರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ 700 ವಿಮಾನಾಂ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಶಾಳಾ-ಕೊಲೆಜಿಂಕ್ ರಜಾ ದಿಲ್ಯಾ. ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಂದ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆರ್ಮಿ ಫಂಡಾಕ್ 5 ಕರೊಡ್ ದೀಜಯ್: ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೇ

‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ರಸ್ತೊ ಸಾಫ್ ಜಾಲೊ. ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಫಡ್ನಾವೀಸ್ ಆನಿಂ ಎಮ್.ಎನ್.ಎಸ್ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೇ ಹಾಂಣಿಂ ಜಮತ್ ಚಲವ್ನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಜಮತಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

27 ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೆಳ್ತಾ!

ದೀಪಾವಳಿ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಬಾರ್ ಕಂಪೆನಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿತಾ. ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಕುಶಿಕ್ ವೊಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಯೋಜನಾ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತಯಾರಕ್ ಆಸುಸ್, ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಬಾಬ್ ಅವಿಲ್ ದೀಪಕ್ ಡಿ’ಕ್ರುಝ್, ಹಾಕಾ, 12ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಶಿಫಾರಸ್/ಅರ್ಜ್ಜೆ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ತೀರ್ಲ್ ಸಮಿತೆನ್ - ಬಾಬ್ ಅವಿಲ್ ದೀಪಕ್ ಡಿ’ಕ್ರುಝ್, ಹಾಕಾ, 12ವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಶ್ರೀ ಅವಿಲ್ ದೀಪಕ್ ಡಿ’ಕ್ರುಝ್ ಏಕ್ ಯುವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ನಾಚ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>