ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೇಟ್ ಬುಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಸಲೀಸ್

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಆನ್ ಲೈನಾಂತ್ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೇಟ್ ಬುಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಹರ್ ಮಿನುಟಾಕ್ 2000 ಟಿಕೇಟ್ ಬುಕ್ ಕರ್ಚಿ ಸವ್ಲಾತಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ 7,200 ಟಿಕೇಟ್ ಬುಕ್ ಕರ್ಚಿ ಸವ್ಲಾತಾಯ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಚೀನಾಂತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಾ ಉದ್ಕಾ ಯೋಗ !

ವಿಶ್ವ್ ಯೋಗ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೋಗ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ಚೀನಾ ಉಬಾರ್ ಪರ್ವತಾಂಚೆರ್ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಚೀನಾ ಉದ್ಕಾ-ಯೋಗಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪರತ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಯ್, ಚೀನಾಂತ್ ವೊತಾಚಿ ಧಾವ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ವುಹಾನಾಂತ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಹುಬಲಿ’ !

ಜುಲೈ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಮಲೆಯಾಳಂ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಂನಿ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಚಿತ್ರ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚುನ್ ಆಸಾ. ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರು.2.43, ಡೀಸೆಲ್ ರು.3.60 ದೆಂವ್ಣಿ

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಕಚ್ಛಾ ತೆಲಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ದೆಂವ್ಣಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್’ಥಳಾರ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ತೆಲಾ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾಂನಿ ತೆಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಂವಯ್ಲಾ. ಡೀಸೆಲ್‍ ರು.3.60 ಆನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‍ ರು.2.43 ತಿತ್ಲೆಂ ದೆಂವ್ಲಾ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೊದ್ಯಾನೆ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಲೊಯೊಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಸನ್ವಾರಾ, ಆಗೋಸ್ತ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್, ಹರ್ಜೆಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಲುನಾ ಪಾರ್ಕ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ – ವಿಕ್ಟರ್ ಲುವಿಸ್ (ತ್ರಾಸಿ), ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜ (ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ), ಗ್ರೇಸಿ ಡಿಸೋಜ (ಕುಂದಾಪುರ್), ಮಥಾಯಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೊಸ್ಸಿ (ಹರ್ಜ಼ಿಲಿಯಾ), ವಿಲಿಯಮ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>